Czego wymaga się na maturze z języka angielskiego?

Matura często nazywana jest egzaminem dojrzałości. W przeciwieństwie do poprzednich egzaminów, ten znacząco wpływa na losy ucznia. Dobry wynik uzyskany na świadectwie pozwala nam na kontynuowanie nauki. Zapewni nam konkretne miejsce na wymarzonej uczelni i specjalności. Jak powinno wyglądać przygotowywanie do matury z języka obcego, np. angielskiego?

Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Najczęściej używanym językiem obcym jest angielski. Egzamin podzielony jest na bloki:

  • słuchanie,
  • czytanie,
  • gramatyka,
  • tworzenie treści.

Słuchanie wymaga dobrej praktyki. Kiedy chcemy, aby matura z angielskiego od Tania Książka nam nie sprawdziła, pomocne może być oglądanie angielskich seriali telewizyjnych i słuchanie audycji w tym języku. Ale nic nie zastąpi podręcznika z płytą. Dlaczego jest to ważne? Repozytorium zawiera treść wpisów związanych z dopuszczalnym kanonem zadań. Dzięki temu zabiegowi można odpowiednio dopasować wiedzę wymaganą do rygorystycznej certyfikacji. Przed egzaminem ustnym każdy powinien dokładnie powtórzyć typowe “scenki”. Mowa o kategoriach zadań, które powtarzają się co roku na egzaminie maturalnym z języka obcego.

Jak ważna jest umiejętność czytania podczas matury z angielskiego?

Dla wielu osób jest to łatwiejsze, ale czytanie wymaga znajomości podstawowych zdań i słownictwa. Przygotowanie powinno opierać się głównie na tych ostatnich. Słowa pozwalają na określenie kontekstu wypowiedzi. Będzie to kluczowe przy zadaniach typu prawda/fałsz i rozumieniu fragmentów. Regularna praca powinna pomóc. Umysł ucznia szkoły średniej lepiej przyswaja słownictwo w formie połączonych klocków. Dobre repozytorium zawiera listę najczęściej używanych słów. Lista powinna być przejrzysta, aby jak najszybciej można było znaleźć słowa kluczowe.

Znaczenie gramatyki i umiejętność pisania

Największy stres dla maturzystów związany jest z pracą dyplomową i gramatyką. Drugie z tych badań analizuje możliwość praktycznego wykorzystania języka obcego. Towarzyszy mu małe studium przypadku dotyczące zadawania pytań i czytania. O wiele łatwiej jest “trafić” z poprawną odpowiedzią. Praca pisemna jest wisienką na torcie ukończenia studiów. Warto znać główne zwroty charakterystyczne dla każdego tekstu tego typu. Zręczność tworzenia treści nabywa się w trakcie trzyletniego kursu szkoleniowego. Uczący się może ograniczyć swoje słownictwo i gramatykę. Z reguły w rozprawce używa się prostych, znanych zwrotów.